ค้นหาทรัพย์บริษัท เซ็นเตอร์โฮม เรียล เอสเตท จำกัด
มีความมุ่งมั่น เอาใจใส่ในทุกขั้นตอนเพื่อผลักดันให้ทรัพย์สินที่ฝากขายกับทางบริษัทได้ออกสื่อโฆษณา ถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างรวดเร็ว
 สื่ออินเตอร์เน็ต ผ่าน โซเซียลมีเดีย     และเว็บไซต์ของทางบริษัท www.centerhome.co.th
 สื่อสิ่งพิมพ์ ทั้งรูปและข้อมูลต่างๆ ลงโฆษณาอย่างต่อเนื่องให้ถึงกลุ่มลูกค้า
 สื่อป้ายโฆษณา ติดตามจุดต่างๆบริเวณใกล้เคียงทรัพย์ที่ขายและสถานที่สำคัญ เพื่อให้ถึงกลุ่มผู้ซื้ออย่างทั่วถึง
 บริการพาลูกค้าผู้ที่สนใจซื้อเข้าชมทรัพย์สิน
 ดูแลงานนิติกรรมต่างๆ ค่าโอน ภาษี งานโอนกรรมสิทธิ์
 ดูแลเรื่องราคาประเมินทรัพย์สินของท่าน แนะนำราคาตลาดในการตั้งราคาขายที่เหมาะสม
 รับปรึกษาเรื่องอสังหาริมทรัพย์ครบวงจร